DRAGON APARTMENT THEO PHONG CÁCH BÁN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư: Bà Bùi Thị Khánh Hòa
Diện tích xây dựng: 800 m2.
Địa chỉ xây dựng: Sơn Trà – Đà Nẵng.
HÌNH ẢNH MẶT TIỀN
Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 25
Hình ảnh mặt tiền

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 21
Giấy phép xây dựng

NỘI THẤT

KHU LỄ TÂN

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 17

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 9

CĂN HỘ TRƯỚC

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 3

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 12

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 14

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 18

 

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 19

CĂN HỘ SAU

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 1

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 15

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 5

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 20

CĂN HỘ VIP

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 16

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 4

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 8

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 24

CĂN HỘ GIỮA

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 10

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 6

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 23

SÂN THƯỢNG

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 11

 

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 7

 

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 2

 

Căn Hộ Dragoni- AFTA Thiết Kế Căn Hộ Đà Nẵng 13

Các dịch vụ khác của công ty thiết kế nhà Đà Nẵng AFTA

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG  AFTA
Địa chỉ: 626 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0935 29 51 61 – 0(23)63 624 698
Mã số thuế: 0401687559
Hồ sơ năng lực: HẠNG 2, số DNA-00018886
Email : aftavietnam@gmail.com

Slogan AFTA thiết kế nhà Đà Nẵng

Bài viết liên quan
0935.29.51.61